Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ _ PP GIÁN TIẾP


B
ản chất LCTT là 1 sự sắp xếp lại báo cáo THU – CHI nhằm cung cấp thông tin hữu ích hơn. Đồng thời phân tích sự khác biệt giữa lợi nhuận và các dòng tiền. LCTT theo phương pháp trực tiếp thì căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.
Hầu hết Lợi nhuận được tạo ra từ Hoạt động kinh doanh. Xác lập mối liên hệ giữa LỢI NHUẬN – TIỀN, cộng với việc hiểu: Tiền tạo ra từ đâu? Hiện tại đang ở đâu và dùng cho mục đích gì?.. sẽ được phản ánh trong báo cáo LCTT gián tiếp mà các bạn sẽ được tìm hiểu sau đây.

CƠ SỞ DỰA VÀO
            -Dữ liệu chính: Bảng Cân đối kế toán
            -Lấy, đối chiếu số liệu:
+Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
+Bảng Cân đối số phát sinh
                        +Sổ chi tiết TK 3334
NGUYÊN TẮC
Thao tác trên Bảng Cân đối kế toán phép tính sau:
Số Cuối kỳ (cuối năm) – Số Đầu kỳ (đầu năm) = Số chênh lệch
Đem Số Chênh lệch này lên BCLCTT: trái/ cùng dấu (theo quy tắc bên dưới*)
THAY ĐỔI (TĂNG, GIẢM) VỐN LƯU ĐỘNG
BẢNG CĐKT

“Tiền” và “Tài sản khác tiền”:
                Biến động trái chiều*

Tiền
Nợ phải trả

Tài sản khác tiền
“Tiền” và “Nợ phải trả”:
                Biến động cùng chiều*

Vốn chủ sở hữu

Phía trên thể hiện Bảng CĐKT thành 2 cột:
            -Cột bên trái: Nhóm Tài sản, gồm có: Tiền + tài sản khác tiền
            -Cột bên phải: Nhóm Nguồn vốn, gồm có: Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
Ví dụ:
Tên gọi
Số Cuối năm
Số Đầu năm
Chênh lệch
Thể hiện trên LCTT
Phải thu khách hàng
[Bên Tài sản]
100
90
+10
-10
Phải trả NCC
[Bên Nguồn vốn]
300
200
+100
+100

SDCK – SDĐK =  SPS TĂNG – SPS GIẢM

THỂ HIỆN SỐ LIỆU TRÊN BIỂU BẢNG
CHỈ TIÊU
MS
CÁCH LÀM
SỐ [+/-]
I-Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1.Lợi nhuận trước thuế
01
Mã số [50] trên KQHĐKD
Lãi
(Lỗ)
2.Điều chỉnh cho các khoản
-Khấu hao TSCĐ
02
Khấu hao trong kỳ
+

-Các khoản dự phòng
03
Các TK DP: 129, 229, 139, 159
+ (DP tăng)
- (Hoàn nhập)
-Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
04
Đối chiếu với TK 413
+ (Lỗ)
- (Lãi)
-Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
05
TK 515
+ (Lỗ)
- (Lãi)
-Chi phí  lãi vay
06
Lãi vay trong kỳ
+

3.Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động
08- Tăng giảm các khoản phải thu
09
Chênh lệch các khoản Pthu
- (CK - ĐK)

- Tăng giảm hàng tồn kho
10
Chênh lệch HTK
- (CK - ĐK)

- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
11
Chênh lệch các khoản phải trả (NCC, NLĐộng, thuế khác thuế TNDN, trả khác)
+ (CK - ĐK)

- Tăng giảm chi phí trả trước
12

- (CK - ĐK)

- Tiền lãi vay đã trả
13
Lãi vay trả trong kỳ
-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
14
Thuế TNDN thực nộp
-

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
15

+

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
16

-

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ kinh doanh
20*GHI CHÚ:
-Phần 2, 3: Lưu chuyển tiền từ Hoạt động đầu tư và tài chính:
+Lập theo phương pháp trực tiếp;
+Hoặc theo cách của phương pháp gián tiếp.
-Thông thường, số liệu ở MS 05 = MS 27; MS 06 = MS 13 (chỉ khác dấu)
-MS 61: Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Trường hợp cuối năm tài chính, kế toán đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, nhưng chưa xử lý (nghĩa là: số dư đó vẫn còn nằm ở TK 413. Chưa kết chuyển sang 515 hoặc 635)
Chênh lệch lãi
Chênh lệch lỗ
Nợ TK 111/ 112
            Có TK 413
Nợ TK 413
            Có TK 111/112
Các bạn dựa vào số phát sinh của 413, lấy số liệu đó ghi nhận vào MS 61 trên LCTT.
Chúc các bạn thành công!

38 nhận xét:

 1. Dạ cho em hỏi, khoản mục "khấu hao TSCĐ" mình sẽ lấy như thế nào ạ?

  Trả lờiXóa
 2. Chị chào Bảo Ngọc,
  -Em cứ căn cứ theo nguyên tắc chị viết ở trên: Số cuối năm trừ (-) Số đầu năm
  Và khi có số chênh lệch rồi, thì xem nó thuộc nhóm Tài sản hay Nguồn vốn. Nếu thuộc Tài sản thì em đổi dấu nó lại thôi em à.

  -Khi em rà soát trên Bảng Cân đối kế toán, "Khấu hao TSCĐ" chính là chỉ tiêu: Giá trị hao mòn lũy kế (mã số 223).
  -Chị ví dụ số liệu khấu hao như vầy:
  Số cuối năm: (150)
  Số đầu năm: (100)
  Khi em trừ, số còn lại, có phải là: (50) không? Nó là số âm
  -Cuối cùng, em thể hiện số này trên Báo cáo LCTT là số dương: 50 (em chỉ đổi dấu lại thôi em nhé).

  Như vậy, Bảo Ngọc đã rõ rồi đúng không em?
  Chị chào Bảo Ngọc nghen. Hẹn gặp lại em^^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị ơi, nếu trong kỳ có thanh lý tài sản thì số khấu hao tính như vậy là không hợp lý rồi chị

   Xóa
  2. chị chỉ giúp em cách làm bảng cân đối tài khoản cho ngân hàng khi không có chứng từ với ạ!

   Xóa
  3. Chị chào Nguyễn Anh,
   Có phải em muốn hỏi làm sao có 1 bảng Cân đối tài khoản gửi cho bên Ngân hàng, trong khi công ty em chưa có đủ hoặc không có chứng từ phải không em?
   -Em cứ giả số liệu thôi. Nhưng phải nắm nguyên tắc này:
   Tổng Nợ = Tổng có của mỗi nhóm: Số dư đầu kỳ/ Số phát sinh/ Số dư cuối kỳ
   Chị ví dụ: Tổng Nợ đầu kỳ = 10; Tổng Có đầu kỳ cũng phải = 10, em nhé!
   -Và khi em thay đổi số liệu trong kỳ, thì chú ý đến những tài khoản thuộc Tài sản phải cân với những tài khoản thuộc nhóm nguồn vốn.
   Ví dụ: Khi em muốn giảm tiền mặt ==> Có TK 111: 100 đ
   Thì em phải xem, sẽ có những trường hợp sau xảy ra:
   1) Tăng tài sản: Nợ TK 211 + Nợ TK 1332 = 100 đ
   2) Trả nợ cho người bán: Nợ TK 331 = 100đ
   ==> Chị ghi như vậy, để em biết rằng: bên Nợ và bên Có của những tài khoản trên sẽ bị ảnh hưởng.
   Trường hợp tăng, cũng tương tự em nhe.
   Chị chào Nguyễn Anh nghen!
   *Chị xin lỗi đã trả lời em muộn! Thông cảm cho chị nghen nhóc!

   Xóa
 3. Chào chị Thuỳ Vương,

  Em chưa rõ lắm về ý nghĩa của bảng Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp. gián tiếp chỉ sử dụng số chênh lệch của cuối kỳ trừ đầu kỳ mà sao lại ra được số liệu tiền lưu chuyển phát sinh trong năm. Như Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp thì em thấy nó hợp lý hơn vì nó báo cáo được lượng tiền cty thu vào và lượng tiền cty chi ra đúng với thực tế. Mong chị giải thích rõ hơn giúp em. Em cám ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị chào Ngọc Anh Pham,
   Mỗi phương pháp LCTT sẽ đem đến cho người đọc hiểu dòng tiền ở một khía cạnh khác nhau nhe em:
   -LCTT (trực tiếp): dựa vào nghiệp vụ phát sinh. Mang tính chất chung chung hơn em à.
   -LCTT (gián tiếp): căn cứ chủ yếu vào bảng Cân đối kế toán. Nó cụ thể hơn: Dòng tiền thay đổi thì khoản mục nào trong nhóm Tài sản/ Nguồn vốn bị ảnh hưởng (tăng hay giảm) so với ban đầu.

   Ngọc Anh cứ làm theo 2 cách từ một nguồn số liệu, em sẽ hiểu rõ vấn đề em nhé.
   Thân chào Ngọc Anh nhe!
   *Chị xin lỗi đã trả lời muộn nghen nhóc^^

   Xóa
 4. chào chị ạ, chị ơi cho em hỏi em cần tìm số liệu về chi phí lương CBCNV ạ, thực ra là do em tìm số liệu về nhân công trên web của các công ty k có nên em chuyển sang dùng lương để chạy mô hình. Nhưng mà trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp em có tìm số này ở đâu? hoặc tính toán thế nào ạ? em thấy ở bclctt trực tiếp có mục này sẵn đúng k ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị chào Diu Nguyen,
   -Cho chị hỏi: "Em chạy chương trình gì mà cần số liệu lương vậy em?"
   Thông tin chi tiết về lương sẽ không được công bố ra bên ngoài em nhé. Cho nên, nếu em đang làm phần mềm cho công ty mình, thì em có thể yêu cầu phòng Lương & Bảo hiểm cung cấp em nhe [Sử dụng số liệu của nội bộ vẫn tốt, đúng không em :)]
   -Trong báo cáo LCTT trực tiếp, đúng là có thể hiện số liệu lương ở mã số [03]. Tuy nhiên, số này không thể hiện được là lương của chính tháng đó hay là lương của tháng trước. Ngoại trừ, em biết được chính sách của công ty là chi lương hàng tháng vào cuối tháng hay đầu tháng sau.
   Chị chào em nhe. Chúc em vui khỏe ^^
   *PS: Thông cảm cho chị, thời gian qua chị bận việc quá em nhé.

   Xóa
 5. chị ơi chị có thể lấy ví dụ đầy đủ các khoản mục trên bcdkt được ko, nhiều khoản mục không có nên e k biết lấy như thế nào,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị chào Bích Nguyễn,
   Chị trả lời muộn quá, đúng hông! Không biết bây giờ cưng còn đang vướng mắc vấn đề này không?
   Chị ví dụ điển hình như vậy cho em biết cơ bản trước. Từ nền tảng đó, em có thể áp dụng vào công ty của mình nhe em.
   Các khoản mục còn lại, thì nguyên tắc làm cũng vậy thôi nhóc à.
   Em cứ theo nguyên tắc mà làm.
   Còn trường hợp không ra số liệu, điều đó có nghĩa là em chưa theo đúng nguyên tắc mà chị chỉ.
   Hãy kiên nhẫn làm lại cho đến khi ra số liệu hen nhóc ^^
   Thân chào nhóc nhe!

   Xóa
 6. Template dep...blog huu ich...thich trang nay....

  Trả lờiXóa
 7. Chào chị Trần Thùy Vương.
  Chị có thể giải thích e hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa tiền và sự biến động của các chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển TT gián tiếp được không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Trường Cáp,
   Mối quan hệ giữa tiền và các chỉ tiêu trong BC LCTT (GT) là biến động tăng hoặc giảm em à.
   Đi vào từng chỉ tiêu một em mới hiểu bản chất của nó. Em hãy chọn và thực hành thử theo từng bước, ra báo cáo LCTT, đồng thời kết hợp xem xét đối chiếu chi tiết: tài khoản tiền + tài khoản đối ứng. Chị nghĩ, lúc đó sẽ giúp em nắm rõ hơn.
   Trường hợp, chị vẫn chưa giải thích thỏa đáng, thì chị mong em có thể trình bày cụ thể vấn đề của em hơn. Hãy liên lạc lại em nhe.
   Chị chào Trường Cáp.

   Xóa
 8. Em cũng là kế toán e cũng đang bi vuon cho bc lctt gian tiep c co bc nao lam san minh hoa cho tui e hieu duoc ko chi e cám ơn chị

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào em,
   Đây là phần lý thuyết em à. Chị có đăng ví dụ minh họa trong chuyên mục Báo cáo tài chính. Em xem và làm thử, cảm thấy như vậy đã rõ hơn chưa em nhe.
   Chúc em vui, khỏe.
   Thân chào em.

   Xóa
 9. Chị ơi cho e hỏi là : kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt tác động như thế nào tới BCLCTT ạ ?

  Trả lờiXóa
 10. TrầnThuỳ Vương ơi, mình muốn xin số đt của bạn để nhờ bạn tư vấn 1 số vấn đề về kế toán, bạn vui lòng cứ
  gmail của mình: hoaminh260415@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Ms Hoa,
   Tôi đã gửi thư đến bạn. Bạn kiểm tra nhe.

   Xóa
 11. chị ơi cho e hỏi làm thế nào để biết mình lập đúng ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào em,
   Em xem lại phần lý thuyết chị có hướng dẫn cách kiểm tra đúng sai đó em.
   (Nếu mình làm chưa đúng, thì số liệu tự khắc sẽ bị lệch à).

   Xóa
 12. Chào chị Vương
  Chị cho em hỏi tại sao báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp phải lấy lợi nhuận trước thuế + hoặc - điều chỉnh các khoản ví dụ như khấu hao
  Em vẫn không hiểu tại sao mình lại phải lấy phần chênh lệch giữa cuồi kỳ và đầu kỳ của các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho...Những mục này thì nó có liên quan với dòng tiền của mình như thế nào
  Em muốn hiểu rỏ bản chất của báo cáo này mong chị tư vấn giúp em
  Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 13. Mã số 15 và mã số 16 mình sẽ lấy số liệu từ đâu ạ

  Trả lờiXóa
 14. Chị ơi chị có thể cho em xin mail của chị được không ah. Em có vài điều muốn hỏi chị ah. Mail em la nguyenly.utc@gmail.com. Em cảm ơn chị ah

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào em,
   Chị đã đăng thông tin liên lạc của chị để các bạn biết rồi đó em.
   Em xem lại nhé.

   Xóa
 15. Mình làm lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp, bị chênh đúng số lỗ tỷ giá chưa thực hiện, nếu không đưa vào thì đúng số nhưng bản chất không đúng. Bạn có thể giải thích giùm mình được không. Cám ơn rất nhiều.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn Thành,
   Đây là phần hướng dẫn lý thuyết, có thể bạn đọc rồi nhưng chưa hình dung trọn vẹn về cách lập.
   Vậy bạn vui lòng kết hợp xem thêm BCLCTT PP Gián tiếp (bài tập thực hành): xem sẽ rõ hơn.
   Lúc đó, chắc chắn bạn sẽ biết cách chỉnh lại báo cáo cho hợp lý à.

   Thân chào bạn Thành!

   Xóa
 16. em chào c vương.
  c cho e hỏi chỉ tiêu số 01,02,03,06,07 ở BCLCTT vs. e k hiểu lấy số liệu ở đâu để cho vào các mục đó a.:((

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào em,
   Em đang xem phần lý thuyết, có lẽ chưa hình dung lắm.
   Em nên xem thêm phần thực hành áp dụng cho bài này, nhìn lại lý thuyết thêm lần nữa => chị đảm bảo em sẽ hiểu rõ ha.

   Thân chào em!
   (^.^)

   Xóa
 17. Chào Chị! E đã tìm hiểu nhiều về Bản chất của BCLCTT theo pp gián tiếp. Hầu hết thì e có thể hiểu được các chỉ tiêu nhưng chỉ riêng Mã số 09 " Tăng, giảm các khoản phải thu" và 10 "Tăng, giảm các HTK" là e vẫn chưa hình dung ra được bản chất của nó. Theo e hiểu thực chất của BCLCTT theo PP gián tiếp là mình đang đi ngược lại BCKQHĐKD, tức là xác định những khoản đã tác động lên LNTT, là đưa các khoản đó về 0 khi cộng nó với LNTT. Nhưng với MS 09 và 10 thì e đang rất mơ hồ, mong Chị giải thích rõ cho e với ạ. Cảm ơn Chị nhiều!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị chào Trang,

   LCTT theo PP gián tiếp có phần tăng/ giảm HTK/phải thu/ phải trả, nó có nghĩa là:
   Trong khoảng thời gian từ đầu kỳ cho đến nay, lượng HTK đã giảm đi hay tăng thêm => đồng nghĩa với việc lượng tiền em thu về nhiều/ ít hay chi ra mua thêm hàng về.
   Tương tự là phải thu và phải trả cũng thế.
   Cho nên, ở đây mới có cụm từ biến động tăng/ giảm.

   Em xem thêm phần ví dụ thực hành cho LCTT gián tiếp, em sẽ hình dung hơn em nhe.

   Thân chào em! ^^

   Xóa
  2. Dạ. Cảm ơn Chị nhiều ạ.

   Xóa
  3. Dạ. Cảm ơn Chị nhiều ạ.

   Xóa
 18. Xin chào bạn Thùy Vương, đơn vị mình hạch toán phụ thuộc nên quý 2 của năm nay sẽ kết chuyển lãi lỗ của năm truóc về tổng công ty. Sẽ có but toán c421 và n 336; như vậy khi lên bc lctt gián tiếp có cần bỏ bút toán này ra ko. Vì mình thấy nếu để vào nó sẽ bị lệch đúng số tiên đó. Phiền bạn trả lời giúp mình. Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 19. Các bài của Chị Trần Thùy Vương rất hay và dễ hiểu.Chị có thể cho em xin mail hoặc sđt để xin được tư vấn không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hi em,
   Em có thể gửi về mail: thuyvuongmc@yahoo.com nhe.
   Thân chào em! ^^

   Xóa
 20. Cám Ơn bài viết Hữu ích của Chị Trần Thùy Vương

  Trả lờiXóa