Thứ Bảy, ngày 06 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ _ PP GIÁN TIẾP


B
ản chất LCTT là 1 sự sắp xếp lại báo cáo THU – CHI nhằm cung cấp thông tin hữu ích hơn. Đồng thời phân tích sự khác biệt giữa lợi nhuận và các dòng tiền. LCTT theo phương pháp trực tiếp thì căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.
Hầu hết Lợi nhuận được tạo ra từ Hoạt động kinh doanh. Xác lập mối liên hệ giữa LỢI NHUẬN – TIỀN, cộng với việc hiểu: Tiền tạo ra từ đâu? Hiện tại đang ở đâu và dùng cho mục đích gì?.. sẽ được phản ánh trong báo cáo LCTT gián tiếp mà các bạn sẽ được tìm hiểu sau đây.

CƠ SỞ DỰA VÀO
            -Dữ liệu chính: Bảng Cân đối kế toán
            -Lấy, đối chiếu số liệu:
+Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
+Bảng Cân đối số phát sinh
                        +Sổ chi tiết TK 3334
NGUYÊN TẮC
Thao tác trên Bảng Cân đối kế toán phép tính sau:
Số Cuối kỳ (cuối năm) – Số Đầu kỳ (đầu năm) = Số chênh lệch
Đem Số Chênh lệch này lên BCLCTT: trái/ cùng dấu (theo quy tắc bên dưới*)
THAY ĐỔI (TĂNG, GIẢM) VỐN LƯU ĐỘNG
BẢNG CĐKT

“Tiền” và “Tài sản khác tiền”:
                Biến động trái chiều*

Tiền
Nợ phải trả

Tài sản khác tiền
“Tiền” và “Nợ phải trả”:
                Biến động cùng chiều*

Vốn chủ sở hữu

Phía trên thể hiện Bảng CĐKT thành 2 cột:
            -Cột bên trái: Nhóm Tài sản, gồm có: Tiền + tài sản khác tiền
            -Cột bên phải: Nhóm Nguồn vốn, gồm có: Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
Ví dụ:
Tên gọi
Số Cuối năm
Số Đầu năm
Chênh lệch
Thể hiện trên LCTT
Phải thu khách hàng
[Bên Tài sản]
100
90
+10
-10
Phải trả NCC
[Bên Nguồn vốn]
300
200
+100
+100

SDCK – SDĐK =  SPS TĂNG – SPS GIẢM

THỂ HIỆN SỐ LIỆU TRÊN BIỂU BẢNG
CHỈ TIÊU
MS
CÁCH LÀM
SỐ [+/-]
I-Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1.Lợi nhuận trước thuế
01
Mã số [50] trên KQHĐKD
Lãi
(Lỗ)
2.Điều chỉnh cho các khoản
-Khấu hao TSCĐ
02
Khấu hao trong kỳ
+

-Các khoản dự phòng
03
Các TK DP: 129, 229, 139, 159
+ (DP tăng)
- (Hoàn nhập)
-Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
04
Đối chiếu với TK 413
+ (Lỗ)
- (Lãi)
-Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
05
TK 515
+ (Lỗ)
- (Lãi)
-Chi phí  lãi vay
06
Lãi vay trong kỳ
+

3.Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động
08- Tăng giảm các khoản phải thu
09
Chênh lệch các khoản Pthu
- (CK - ĐK)

- Tăng giảm hàng tồn kho
10
Chênh lệch HTK
- (CK - ĐK)

- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
11
Chênh lệch các khoản phải trả (NCC, NLĐộng, thuế khác thuế TNDN, trả khác)
+ (CK - ĐK)

- Tăng giảm chi phí trả trước
12

- (CK - ĐK)

- Tiền lãi vay đã trả
13
Lãi vay trả trong kỳ
-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
14
Thuế TNDN thực nộp
-

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
15

+

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
16

-

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ kinh doanh
20*GHI CHÚ:
-Phần 2, 3: Lưu chuyển tiền từ Hoạt động đầu tư và tài chính:
+Lập theo phương pháp trực tiếp;
+Hoặc theo cách của phương pháp gián tiếp.
-Thông thường, số liệu ở MS 05 = MS 27; MS 06 = MS 13 (chỉ khác dấu)
-MS 61: Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Trường hợp cuối năm tài chính, kế toán đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, nhưng chưa xử lý (nghĩa là: số dư đó vẫn còn nằm ở TK 413. Chưa kết chuyển sang 515 hoặc 635)
Chênh lệch lãi
Chênh lệch lỗ
Nợ TK 111/ 112
            Có TK 413
Nợ TK 413
            Có TK 111/112
Các bạn dựa vào số phát sinh của 413, lấy số liệu đó ghi nhận vào MS 61 trên LCTT.
Chúc các bạn thành công!

7 nhận xét:

 1. Dạ cho em hỏi, khoản mục "khấu hao TSCĐ" mình sẽ lấy như thế nào ạ?

  Trả lờiXóa
 2. Chị chào Bảo Ngọc,
  -Em cứ căn cứ theo nguyên tắc chị viết ở trên: Số cuối năm trừ (-) Số đầu năm
  Và khi có số chênh lệch rồi, thì xem nó thuộc nhóm Tài sản hay Nguồn vốn. Nếu thuộc Tài sản thì em đổi dấu nó lại thôi em à.

  -Khi em rà soát trên Bảng Cân đối kế toán, "Khấu hao TSCĐ" chính là chỉ tiêu: Giá trị hao mòn lũy kế (mã số 223).
  -Chị ví dụ số liệu khấu hao như vầy:
  Số cuối năm: (150)
  Số đầu năm: (100)
  Khi em trừ, số còn lại, có phải là: (50) không? Nó là số âm
  -Cuối cùng, em thể hiện số này trên Báo cáo LCTT là số dương: 50 (em chỉ đổi dấu lại thôi em nhé).

  Như vậy, Bảo Ngọc đã rõ rồi đúng không em?
  Chị chào Bảo Ngọc nghen. Hẹn gặp lại em^^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị ơi, nếu trong kỳ có thanh lý tài sản thì số khấu hao tính như vậy là không hợp lý rồi chị

   Xóa
  2. chị chỉ giúp em cách làm bảng cân đối tài khoản cho ngân hàng khi không có chứng từ với ạ!

   Xóa
 3. Chào chị Thuỳ Vương,

  Em chưa rõ lắm về ý nghĩa của bảng Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp. gián tiếp chỉ sử dụng số chênh lệch của cuối kỳ trừ đầu kỳ mà sao lại ra được số liệu tiền lưu chuyển phát sinh trong năm. Như Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp thì em thấy nó hợp lý hơn vì nó báo cáo được lượng tiền cty thu vào và lượng tiền cty chi ra đúng với thực tế. Mong chị giải thích rõ hơn giúp em. Em cám ơn.

  Trả lờiXóa
 4. chào chị ạ, chị ơi cho em hỏi em cần tìm số liệu về chi phí lương CBCNV ạ, thực ra là do em tìm số liệu về nhân công trên web của các công ty k có nên em chuyển sang dùng lương để chạy mô hình. Nhưng mà trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp em có tìm số này ở đâu? hoặc tính toán thế nào ạ? em thấy ở bclctt trực tiếp có mục này sẵn đúng k ạ.

  Trả lờiXóa
 5. chị ơi chị có thể lấy ví dụ đầy đủ các khoản mục trên bcdkt được ko, nhiều khoản mục không có nên e k biết lấy như thế nào,

  Trả lờiXóa